Терміни

А

Абіотичні фактори – умови зовнішнього середовища, що впливають на життєдіяльність організму
Абіссаль – безодня, глибше 2000 м.
Абсолютна плодючість – число зрілих ікринок в рибі. У тепловодних риб ікра дозріває порціями, а не вся відразу, як у холодноводні
Автогама – самозапилення або самозапліднення
Автотрофи – організми, що синтезують органічні речовини з неорганічних сполук
Автофагія – самопожіраніе (відомо у головоногих молюсків)
Агама – розмноження без запліднення
Аітеннули – відчутні вусики у ракоподібних та ін
Акваріум – прозора ємність для утримання водних тварин і рослин в штучних умовах
Акваріумістика – захоплення, хобі з утримання водних тварин у штучних умовах акваріума
Алкалоз – підвищений вміст в середовищі лугів
Алохтонних корм – чужорідний корм, який потрапив у водойму ззовні
Альгіціди – хімічні препарати, що застосовуються для боротьби з водоростями
Альгофаг – риба харчується водоростями
Амбра – воскоподібна “кал” кашалотів, який широко використовується в парфумерії для фіксації букета
Анабіоз – сплячка при несприятливих умовах (зниження температури, споживання кисню та ін)
Анадромні риби – риби, що йдуть на нерест з морів у ріки
Анальний отвір – задній отвір
Анальний плавець – плавець, розташований позаду анального отвору
Анальная папілом – статевий сосочок у самців бичків, ціхлових та ін
Анаероби – організми, що живуть без доступу кисню
Андрогенез – розвиток ікри без материнського ядра
Андроподій – трубчастий злягальні орган, утворений першими променями анального плавця, у самців гамбузіевих риб подібне будову має гоноподій
Аристотелем ліхтар – жувальний апарат морських їжаків
Асфіксія – патологічний стан (удушення), що виникає внаслідок порушення дихання і характеризується різким недоліком кисню і надлишком двоокису вуглецю в крові і тканинах
Атавізм – поява у деяких особин ознак, властивих далеким предкам, але втрачених в процесі еволюції
Атаксія – порушення координації рухів
Атрактанти – речовини, звуки і знаки, що залучають інших особин
Аурікулярія – планктон личинка голотурій і т.п.
Аутбридінг – неспоріднені схрещування
Ацидоз – накопичення в середовищі кислот
Аероби – організми, що живуть за наявності кисню
Аерофіл – риба, метання ікру в гніздо з піни

Б

Бар – мілину в гирлі ріки
Бацили – хвороботворні бактерії у формі палички
Бенталь – зона дна
Бентос – прикріпилися або вільно живуть на дні рослинні або тваринні організми, а також організми, що живуть в товщі опадів дна водоймищ
Бентофаг – тварина, що харчується донними організмами.
Біогенний елемент – речовина, необхідне для життєдіяльності організму
Біотипів – сукупність особин будь-якого виду або їх різновидів, які однорідні не тільки зовні (морфологічно), але й внутрішньо (генотипів)
Біотоп – середовище проживання, ділянка земної поверхні (суші або водойми) з однотипними абіотічнимі і біотичними умовами середовища (рельєф, грунт, клімат, корми, рослини тощо), який займає той чи інший біоценозів. Характерний для даного біотопу комплекс умов визначає як видовий склад організмів, так і особливості їх існування. Стосовно до акваріуму (як до моделі) – це чітко окреслений простір неорганічної (грунт, вода, їх властивості, об’єм, температура, освітленість, рухливість) й органічної природи (корми, рослини тощо)
Біоценоз – сукупність організмів, що населяють ту чи іншу частину біосфери (сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів), взаємопов’язаних між собою і що займають певний біотоп
Біпініарія – перший Личинкова стадія у морських зірок
Бластула – зародок, що виник в результаті первинного дроблення яйцеклітини
Бічна лінія – орган почуттів і орієнтації у риб, у вигляді перфорованих канальців на лусці
Бризгальце – дихальне отвір, що знаходиться за очима в акул і скатів

В

Вільний ембріон – зародок з моменту выклева до переходу на змішане харчування
У

Веберів апарат – ряд кісточок, що зв’язують плавальний міхур з лабіринтом у риб
Велігер – личинка молюсків

Г

Гаммарус – (Gammarus pulex) невеликий рачок, довжиною 0,5 – 2,5 см, бокоплав з зігнутим дугою тілом і 6 парами ніг
Галобіонт – організм, що живе в солоній воді
Гельмінтози – хвороби, які викликаються глистами
Геммули – внутрішні “яйця” губок, мшанок і окремих рачків, продукт безстатевого розмноження
Генітальна папіла – статевий сосочок самців
Генитально отвір – статевий отвір
Генерація – покоління організмів
Гермафродит – двостатеві
Гетерозис – гібридна сила
Гетеротрофи – організми, які споживають органіку, вироблену іншими видами і не здатні до самостійного синтезу
Гідробіонти – організми, що живуть у воді (риби, рослини, молюски, бактерії і т.д.)
Гіногенез – розвиток ікри у відсутність батьківського ядра
Гіпофіз – залоза внутрішньої секреції, розташована в підставі головного мозку (нижній мозковий придаток)
Гіпофізарна реакція – реакція, обумовлена виділенням з гіпофіза відповідного гормону
Гіттія – гниючих ил
Глоткові зуби – структури глоткового апарату, що служать для подрібнення їжі
Глохідія – личинка двостулкової молюска, здатна паразитувати на риб
Гнотобіонт – тварина, вирощене в стерильних умовах
Гомеостаз – здатність екологічної системи протистояти до відомих меж змінам ззовні та зберігати стан рівноваги. Гомеостаз акваріума знаходиться в прямій залежності від його обсягу
Гонади – статеві залози. Жіночі – яєчники, або ястикі ( «мішок» з ікринками). Чоловічі – насінники, або молочко, білуваті, часто розгалужені лопаті
Гоноподій – непарний рухливий статевої копулятивного орган самців живонароджених риб (наприклад, сімейства піціліевие), що утворився в результаті зміни будови анального плавця
Гуанін – речовина луски риб, що служить для вироблення штучного перлів і перламутру
Гумінові кислоти – кислоти (гумінових, ульміновая, фульвіновая), що входять до складу водного гумусу
Гумус, Перегній – кінцевий продукт органічного розкладу

Д

Дафнія – рачки ветвістоусие
Демерсальная ікра – не клейка ікра, розвиток якої відбувається в придонному шарі води
Детрит – конгломерат зважених у воді або осідають на грунт органо-частинок і бактерій
Діапауза – уповільнення розвитку організму з сильно зменшився обміном речовин, що представляють собою пристосування організму до тимчасових несприятливих умов навколишнього середовища, що дає йому можливість пережити цей відрізок часу
Діаптомуси – рачки веслоногие
Диморфізм статевий – статеві відмінності організмів, що характеризуються зовнішніми ознаками: форма, розміри тіла, забарвлення і т.п.
Дистрофія – схуднення, виснаження або розлад живлення тканин, органів або всього організму, викликане порушенням обмінних процесів
Дрозофіла – (Drosophylla melanogaster) плодова муха, що служить для годування невеликих комахоїдних риб
Долілярія – Личинкова стадія морських лілій і деяких другіхіглокожіх
Дорсальний плавник – спинний плавець

Ж

Зябрових кришка – кісткова пластинка, що прикриває зябра
Зябра – органи дихання у водних організмів
Перлова висип – шлюбні епітеліальні горбики на голові і тулуб у коропових риб
Жовтковим мішок – орган харчування й дихання у зародків хрящових і костистих риб. У стінці жовтковим мішка є кров’яні клітини і кровоносні судини, що забезпечують перенесення поживних речовин до зародка і його подих. Перший час після виходу з ікри зростання личинки, а також витрата енергії відбувається за рахунок запасу поживних речовин, що є в жовтковим мішку
Жирове віко – перетинка, що прикриває очі
Жировой плавець – плавець без плавникової променів, розташований позаду спинного плавця у харацінових, сомів, лососевих риб
Жор – час активного харчування риб

З

Зигота – запліднена яйцеклітина
Зінкінг – опускання вод
Зообентосу – тваринний бентос (саркодовие, найпростіші, губки, війчасті і малощетінковие черви, п’явки, моховинки, молюски, личинки комах, вищі ракоподібні та ін.) Харчуються органічними речовинами мулу, що розкладаються залишками тварин і рослин, а іноді живими організмами
Зооід – окрема особина колонії (поліп)
Зоопланктон – тваринний планктон: медузи, ктенофори, деякі групи черв’яків, ракоподібні та різноманітні личинки безхребетних тварин і риб

І

Ікринки – яйцеклітина у риб
Інбридинг – близькоспоріднені розведення
Інкубаційний період – час від запліднення ікри до выклева ембріона
Інсайт, Інтуїція – незрозумілі елементи розумної діяльності тварин і людини
Інфузорії – одноклітинні організми 0,1 – 0,35 мм, що пересуваються за допомогою коливання вій, що покривають їх тіло
Інтоксикація – отруєння
Ін’єктованість риб – роблять з метою стимуляції дозрівання статевих клітин з допомогою гонадотропних гормонів
Ірідоціти – спеціальні клітини (у вигляді пластинок) шкіри, що додають їй сріблястий блиск
Іхтіодоруліти – колекціонери риб
Іхтіотоксіни – отруйні речовини, що знаходяться в рибі. Іхтіоалліейнотоксін – при отруєнні викликає галюцинації; іхтіокрінотоксін концентрується в шкірній слизу; іхтіохемотоксін міститься в сироватці крові і зрілих гонад риб. Отруєння супроводжуються шлунково-кишковими і неврологічними розладами.

К

Канібалізм – поїдання себеподобних
Капрофаг – організм, який живиться екскрементами
Карапакса – хітиновий покрив ракоподібних, панцир у черепах
Карпоз – форма співжиття організмів, вигідна одному і не шкідлива для іншого
Катадромная риба – риба, мігруюча для розмноження з прісної води в морську
Катаробіонт – організм, який живе у чистій воді
Каудальний плавник – хвостовій плавник
Кіль – загострений край грудей, черевця або спини
Китайське вікно – примітивне пристосування для спостереження за підводними мешканцями у природі. Являє собою невисоку коритце, в дно якого вставлено скло
Копуляції – злягання (статевий акт)
Коловертки – (Rotatoria) дуже дрібні (0,1 – 0,5 мм) різноманітної форми організми, що є цінним стартовим кормом для мальків
Гетеротрофи – споживачі: тварини, що споживають органічні речовини – рослини та інших тварин
Копрофагі – риби, що харчуються розкладаються органічними рештками
Коретра – (Corethra) прозора личинка комара з роду коретра, досягає в довжину 16 мм, тримається в товщі води завдяки двом парам пухирців повітря, які дуже добре видно в тілі личинки
Коріум – нижній шар шкіри у риб
Корсет – лускатий пояс, в області грудних плавців у риб
Корсет – лускатий пояс, в області грудних плавців у риб
Косиця (філамент) – витягнутий, часто ниткоподібний крайній промінь плавця
Корсет – лускатий пояс, в області грудних плавців у риб
Кроссбрідінг – міжродовим схрещування
Крустацеоз – хвороба, що викликається паразитичними рачками
Кутикула – жорсткий, ороговілий (іноді з щетинками) верхній шар шкіри

Л

Лептоцефал – личинка вугроподібне риб
Лігамент – топках м’язова зв’язка, що з’єднує стулки раковин у молюсків
Линька – періодична зміна покривів (шкіри, вовни і т.д.)
Літораль – прибережна зона моря
Літофіл – риба, що використовує як нерестового субстрату камені
Ложножабри – рудименти зябер, що розташовуються на внутрішній стороні кришки зябрової
Люксометр – використовується для вимірювання рівня освітленості в акваріумі

М

Максилл – нижні щелепи членистоногих
Мандібули – верхні щелепи членистоногих
Мантія – шкіряста складка, у вигляді м’язистого мішка, що прикриває тіло молюсків
Метаморфоз – процес перетворення личинки на дорослу особину (нерідко в кілька стадій)
Метахорез, Міграція – переміщення на певну відстань, пов’язане з пошуком їжі, розмноженням, зміною пір року і т.д.
Мікропіле – статевий отвір в яйцеклітини, через яке відбувається запліднення
Мікропланктон – крихітні мешканці товщі води
Мікрочервь, Круглі черви – дрібні черв’яки, які служать для живлення мальків риб
Мимикрия – наслідування у забарвленні, будову і т.п., що служить для маскування і виживання тварини
Міцетоми – капсули з світиться слизом у головоногих молюсків
Моіна – рачки ветвістоусие
Моногам – парна сім’я
Монофаг, Стенофаг – організм, що споживає одноманітну їжу
Мотиль – загальна назва червевідних червоного кольору личинок комарів з сімейства Chironomidae, що досягають довжини 25мм.
Мутація – природне або штучне зміна спадковості
Моховинки – (Bryozoa) багатоклітинний живий організм живе колоніями. Одні з них ведуть сидячий спосіб життя, інші – повільно пересуваються

Н

Нагул, Жирівка – період відгодівлі риб та ін
Науплія – початкова стадія Личинкова у ракоподібних
Нейстоп – організми, що живуть в поверхневій плівці води
Нейстоп – організми, що живуть в поверхневій плівці води
Нектон – пелагічні тварини, активно плавають у воді
Нейстое – мешканці поверхні води (сіфонофори, ряска)
Неотенія – розмноження на личинкової стадії і т.п.
Неотеніческая риба – лічінковідная риба, з безбарвним покривом. (Після нересту зазвичай гине.)
Нерест – природний процес розмноження у риб. У тепловодних риб нерест порційний, у холодноводні і видів, що живуть в стабільних умовах (печерні, глибоководні риби) – одноразовий
Нерітіческая риба – риба, що населяють прибережні морські води

О

Озон – О3 нестійка форма кисню, молекули якого складаються з трьох атомів
Окислювально-відновлювальний потенціал – різниця потенціалів, що виникає між двома речовинами, що вступають в окислювально-відновних реакцій
Оофагія – поїдання ембріонами деяких акул незапліднених і розвиваються яєць в яйцепровода матері
Остракофіл – риба, що відкладають свою ікру в мантійних порожнину молюсків і під панцир крабів
Осфрадіі – органи чуття у водних форм черевоногих молюсків
Отоліти, Сталотіти – слухові камінці у риб
Офіоплутеус – планктон личинка офіура і т.п.

П

Пагони – організми, що живуть в товщі льоду
Панміксія – вільне схрещування різностатевих особин, в межах популяції
Пантофаг – абсолютно всеїдний організм
Партеногенез – розвиток зародка з незаплідненої яйцеклітини
Педіцілляріі – хапальні органи морських зірок і їжаків
Пекторальний плавник – грудної плавник
Пелагіаль – водна товща (відкрите море)
Пелагофіли – риби, які метають ікру в товщі води, де вона розвивається і з неї викльовував личинки
Пеллікула – тонка, еластична шкірка
Пелофаг – пожирач мулу
Пелофіл – організм, що віддає перевагу як субстрат для розмноження ил
Переоподи – ходильні кінцівки грудях у ракоподібних і т.п.
Перівітелліновое простір – простір між ядром і оболонкою, заповнене секретом, (добре виражена у плаваючою ікри)
Період інкубаційний – період часу між заплідненням ікри і личинок выклевом
Періфітон – водоростеві та інші обростання підводних предметів
Пилорическую придатки – вирости кишечника
Планктон – організми, що населяють товщу води і не здатні (або обмежено здатні) до самостійного пересування, їх переносить течією. Сукупність дрібних організмів, позбавлених активного пересування або ширяють у воді
Планктофаг – особина, що харчується планктоном
Планула – планктон личинка гідроїди і Сцифоїдні медуз
Плацента – орган зв’язку зародка з матір’ю в період внутрішньоутробного розвитку
Плеоподи – плавальні нога ракоподібних
Поліандрія – запліднення ікри однієї самки кількома самцями
Полігамія – гаремні сім’я
Поліморфізм – мінливість у фарбуванні, формі і т.д.
Поліморфізм – мінливість у фарбуванні, формі і т.д.
Продуценти – виробники: вони створюють масу органічного біологічної речовини з різних неорганічних сполук (в акваріумах – це рослини)
Псаммофіли – риби, нерестящіеся в пісок
Птерігоподіі – видозмінені частини черевних плавців у самців акул і скатів, перетворені в злягальні орган
Пил жива – під цим поняттям акваріумісти увазі дрібні живі організми, придатні для первинного корми малька

Р

Радул – глоткова терка молюсків
Ропа – насичений або перенасичений розчин солей
Ревір – територія, яку моногамні риби вважають «своєю» і охороняють від «чужих» у період нересту
Регенерація – процес відновлення втрачених частин організму шляхом посиленого розмноження клітинних елементів у риб; проявляється у відновленні зруйнованих плавників, шкірних покривів, зябрових пелюсток та ін
Редуценти – разлагателі (в акваріумі – мікроорганізми, що розкладають мертву органіку на з’єднання, засвоюються рослинами)
Релізінг-фактор – ключовий фактор, що змінює поведінку риб
Реотаксіс – розташування головою до току води
Реофіл – організм, який живе на течії
Ризоїди – підстава ( «корінець») водоростей, що служить для прикріплення до субстрату
Рострум – витягнута і частково уплощенная частина черепа (носова область)
Рудимент – зачатковий або недорозвинений орган

С

Сапробіонт – організм, який живе в брудній воді
Сапропель – озерний мул
Сапрофаг – організм, який живиться розкладаються залишками тварин і рослин
Сепіоя – внутрішня раковина каракатиць
Сігуатерное отруєння, Іхтіосаркотоксізм –
важке харчове отруєння, викликане деякими морськими рибами (луціани, барракуди, хірурги та інші), спійманими в певний час року